Kmetija Tremel

Turistična kmetija Tremel
Kategorija 4 jabolka

V okolici

Gozdna učna pot "Fuks Graba" v Korovcih

Gozd je neizmeren vir življenja in energije. Rastline, živali in človek tu najdejo ravnotežje med življenjem in propadanjem, kar nam omogoča naravno dolgoživost vseh nas živih  bitij, vse do takrat, ko človek s svojim delovanjem ne prične spreminjati okolja okoli sebe.

Zato se v našem turističnem društvu Korovci, kar se da trudimo, da bi del te naše krajine, ta začetek Goričkega,  kjer živimo in delujemo, dolgo ohranili.

Nazaj